Výuka jazyků na technických školách musí dále růst

28. září 2010 | 11.53 |

Výuka jazyků na technických školách musí dále růst a vzkvétat


Technicky vzdělaných mladých lidí je nedostatek a komplexně vzdělaných techniků s jazykovými doved​nostmi je ještě méně. Odbornost určitě, ale umět prodat své výsledky práce i v zahraničí, to je to co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu mladých lidí na trhu práce. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně dokáže své absolventy vybavit i odbornou jazykovou kvalifikací.

Fakulta má vlastní jazykový ústav a může se pyšnit jako jedna z mála technických škol v ČR odborníky v technickém jazyce. Vedoucí tohoto ústavu je PhDr. Milena Krhutová, Ph.D., která dodává: "Jsme velmi rádi, že si vedení fakulty a VUT uvědomilo potřebu zvýšení odborné jazykové kvalifikace absolventů, což nám pomohlo modernizovat celý ústav a vzbudit zájem u mladých učitelů, kteří se chtějí vzdělávat a přinášejí do výuky nové směry a trendy." I přesto je však všeobecně podpora na technických školách při výuce cizích jazyků nedostatečná. "Myslím si, že časová dotace jazykové výuky by měla být minimálně dvojnásobná. My se však s tímto časovým hendikepem pokoušíme bojovat zejména tím, že jazykové kurzy jsou vybaveny elektronickými oporami pro samostudium a také dalším vzděláváním akademiků v odborném jazyce a speciálních metodách výuky studentů technických oborů. O naše aktivity je možná trochu překvapivě velký zájem, ale naši studenti i postgraduanti se snaží zdokonalovat a budovat svou pozici na trhu práce i ve svém volném čase," dodává dr. Krhutová. Dle dokumentů a rozhodnutí EU by mělo dojít ke sjednocení úrovní jazyků na vysokých školách. S tímto se na FEKT VUT v Brně začalo již před lety a prvním úspěchem je jak zvýšení výstupní úrovně v angličtině v bakalářském studiu, tak zavedení dvou povinných jazykových zkoušek v magisterském studiu.

jazyky

Zpět na hlavní stranu blogu