Bude agentura Czech Tourism propagovat Českou repu

1. červenec 2013 | 11.44 |

Bude agentura Czech Tourism propagovat Českou republiku v zahraničí bez znalosti cizích jazyků?

Propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace má mimořádný ekonomický význam. Často se přitom stává, že dobře míněné propagační akce selhávají na chybách v cizojazyčné komunikaci. Jazykové vzdělávání by proto mělo patřit k důležitým oblastem profesního rozvoje zaměstnanců agentury CzechTourism. Je tomu tak opravdu? Česká centrála cestovního ruchu vypsala v červenci 2013 veřejnou zakázku na jazykové vzdělávání zaměstnanců. Nejvyšší hodnota zakázky, kterou nesmí nabídky uchazečů překročit, však nedosahuje ani obvyklé hodinové sazby lektora v jazykové škole. Cena zakázky by ovšem měla pokrýt odměnu lektora, vedlejší náklady práce, ale i technické a odborné zázemí jazykové školy a zákaznický servis. Zákon o veřejných zakázkách přitom přímo zapovídá mimořádně nízké nabídkové ceny, které neodpovídají nákladům dodavatele. Skutečně chtějí naše veřejné instituce podporovat vzdělanost tím, že budou vytvářet tlak na nekvalitní práci a snižování mezd učitelů?

ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR se proto obrátily otevřeným dopisem na generálního ředitele České centrály cestovního ruchu s výzvou k prověření příslušné veřejné zakázky. Mohlo by totiž snadno vzniknout podezření, že dodavatel, se kterým by případně tato instituce uzavřela smlouvu v rámci určené ceny, nebude ve skutečnosti poskytovat služby v požadovaném rozsahu a kvalitě. Takovou situaci by pak nebylo možné považovat za hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Asociace certifikovaných jazykových škol (ACERT) je profesním sdružením, zaměřeným na rozvoj kvality jazykového vzdělávání. Je přidruženým členem Evropského sdružení pro kvalitní jazykové služby EAQUALS. AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, je největší oborovou profesní asociací sdružující školy ze všech regionů České republiky. Členské školy těchto dvou asociací pokrývají více než 80% trhu jazykového vzdělávání v České republice.

cr

Zpět na hlavní stranu blogu